User Tools

Site Tools


projects:hackmate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:hackmate [2021/03/24 20:18]
woju notatki z rewersowania
projects:hackmate [2021/03/24 20:19]
woju fug
Line 26: Line 26:
 Do rozrobienia bierzesz 840 ml *mocno* gazowanej wody i lejesz syropu aż będzie litr, tylko wszystko powinno być schłodzone do 0--2 °C, bo inaczej zrobisz kolę z mentosem. Do rozrobienia bierzesz 840 ml *mocno* gazowanej wody i lejesz syropu aż będzie litr, tylko wszystko powinno być schłodzone do 0--2 °C, bo inaczej zrobisz kolę z mentosem.
  
-Susz można zalewać kilka razy. Drugie parzenihttps://news.ycombinator.com/item?id=26558348e smakuje tak samo, tylko wody trzeba użyć mniej, bo ziele już jest namoczone, więc lepiej jest na oko wlać tyle, żeby była w zaparzaczu taka sama objętość. Więcej niż dwa razy nie próbowałem parzyć, ale z lektury wikipedii wynika, że można się pokusić nawet kilkanaście razy zalać.+Susz można zalewać kilka razy. Drugie parzenie smakuje tak samo, tylko wody trzeba użyć mniej, bo ziele już jest namoczone, więc lepiej jest na oko wlać tyle, żeby była w zaparzaczu taka sama objętość. Więcej niż dwa razy nie próbowałem parzyć, ale z lektury wikipedii wynika, że można się pokusić nawet kilkanaście razy zalać.
  
 ===== Notatki z rewersowania ===== ===== Notatki z rewersowania =====
projects/hackmate.txt · Last modified: 2021/06/13 11:06 by woju