Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:hackorg [2018/08/17 12:17]
q3k
projects:hackorg [2018/08/17 12:18] (current)
q3k
Line 13: Line 13:
  
 ^ Akcja ^ Kto ? ^ Status ^ Wynik ^ Uwagi ^ ^ Akcja ^ Kto ? ^ Status ^ Wynik ^ Uwagi ^
-| Konsultacja statutu z prawnikiem | | | | {{:hackorg:statut_warszawski_hackerspace-v1.1.pdf|statut wersja 1.1 (ostateczna)}}  |+| Konsultacja statutu z prawnikiem | | | | statut_warszawski_hackerspace-v1.1.pdf|statut wersja 1.1 (ostateczna) ​ |
 | Protokół ze spotkania założycielskiego | | | {{:​hackorg:​protokol_z_zebrania_zalozycielskiego.pdf|}} | zawiera teksty niezbędnych uchwał | | Protokół ze spotkania założycielskiego | | | {{:​hackorg:​protokol_z_zebrania_zalozycielskiego.pdf|}} | zawiera teksty niezbędnych uchwał |
 | Lista członków założycieli (dwa egzemplarze do KRS) | | | |{{:​hackorg:​lista_czlonkow_zalozycieli_stowowarzyszenia.rtf|}} | | Lista członków założycieli (dwa egzemplarze do KRS) | | | |{{:​hackorg:​lista_czlonkow_zalozycieli_stowowarzyszenia.rtf|}} |
projects/hackorg.txt · Last modified: 2018/08/17 12:18 by q3k