User Tools

Site Tools


projects:hak-listopad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:hak-listopad [2013/10/27 21:43]
attero [Termin]
projects:hak-listopad [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== Listopadowy hakaton ====== 
  
-   * koordynuje att 
-   * tematy do wyboru poniżej 
- 
- 
-===== Tematy/Projekty ===== 
- 
- 
-<doodle title="Głosowanie na projekty podczas hakatonu" auth="auth" adminUsers="attero" voteType="single" closed="false"> 
-   * halloween hacks 
-   * zielony reprap - wykończenie 
-   * nagrywanie tańców ludowych 
-   * wykrywanie bałaganu - software & hardware solutions 
-   * diaspora hacks - dodawanie XMPP, itp 
-   * schematy soliny R&D 
-</doodle> 
- 
-===== Termin ===== 
- 
-<doodle title="Głosowanie na termin hakatonu [można wybrać kilka opcji]" auth="auth" adminUsers="attero" vote-type="multi" closed="false"> 
-   * 22.10.13 
-   * 23.10.13 
-   * 24.10.13 
-   * 29.10.13 
-   * 30.10.13 
-</doodle> 
projects/hak-listopad.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)