Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:hak-listopad [2013/11/15 18:31]
attero [Termin]
projects:hak-listopad [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== Listopadowy hakaton ====== 
- 
-   * koordynuje att 
-   * tematy do wyboru poniżej 
- 
- 
-===== Tematy/​Projekty ===== 
- 
- 
-<doodle title="​Głosowanie na projekty podczas hakatonu"​ auth="​auth"​ adminUsers="​attero"​ voteType="​single"​ closed="​true">​ 
-   * halloween hacks 
-   * zielony reprap - wykończenie 
-   * nagrywanie tańców ludowych 
-   * wykrywanie bałaganu - software & hardware solutions 
-   * diaspora hacks - dodawanie XMPP, itp 
-   * schematy soliny R&D 
-   * wskrzeszenie dalekopisu 
-</​doodle>​ 
- 
-===== Termin ===== 
- 
-<doodle title="​Głosowanie na termin hakatonu [można wybrać kilka opcji]"​ auth="​auth"​ adminUsers="​attero"​ voteType="​multi"​ closed="​true">​ 
-   * 22.11.13 
-   * 23.11.13 
-   * 24.11.13 
-   * 29.11.13 
-   * 30.11.13 
-</​doodle>​ 
- 
- 
-===== INFO ===== 
- 
-hakaton organizujemy 23-24.11 w weekend. 
- 
-Realizujemy tematy: 
-   * schematy soliny R&D 
-   * wskrzeszenie dalekopisu 
-   * diaspora haki 
-   * automatyczne wykrywanie bałaganu (CV) 
- 
  
projects/hak-listopad.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)