User Tools

Site Tools


projects:hak-listopad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projects:hak-listopad [2013/11/15 18:31] – [Termin] atteroprojects:hak-listopad [2014/04/02 06:57] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 40: Line 40:
  
  
 +==== Dalekopis ====
 +
 +q3k says:
 +
 +Interfejs wyglądać będzie tak:
 +
 +http://crap.q3k.org/b773401e9420548be3967dc260be3b446524c1b320c9e15a473ba1ca152f70dc.png
 +
 +http://crap.q3k.org/922a2c229fa8c245d1cf3edef4e56685f30be3a0b91a6620a710d5cbf663678a.png
 +
 +Pozostanie parę innych rzeczy do zrobienia z Dalekiem:
 +
 +   * napisanie firmware'u do atmega na interfejsie (pewnie się tym zajmie Sergiusz)
 +   * sprzęgnięcie libki pythonowej (github.com/q3k/dalek) z nowy
 +   interfejsem (to pewnie ogarnę razem z pkt1, albo wręcz wykorzystam jedno z już gotowych API)
 +   * fizyczne zamontowanie interfejsu razem z jakimś komputerkiem lunixowym w dalekopisie, albo zamontowanie interfejsu przy Pi
 +   obsługującym dashboard i ładne poprowadzenie kabli do Daleka
 +   * napisanie jakichś fajnych webappek / whatever ;)
 +
 +Więc pomoc się przyda.
projects/hak-listopad.1384540318.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki