Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:hot-wire-folder [2020/04/28 14:04]
woju obrazki
projects:hot-wire-folder [2020/04/28 14:34] (current)
woju schemat
Line 16: Line 16:
     * ''​EXT''​ → zasilanie zewnętrzne,​ banany idą przez wyłącznik główny i krańcówkę a czarny zasilacz jest odcięty     * ''​EXT''​ → zasilanie zewnętrzne,​ banany idą przez wyłącznik główny i krańcówkę a czarny zasilacz jest odcięty
   * ''​ON''/''​OFF''​ włącza i wyłącza grzanie (w ''​INT''​ również wyłącza zasilacz)   * ''​ON''/''​OFF''​ włącza i wyłącza grzanie (w ''​INT''​ również wyłącza zasilacz)
 +
 +{{ :​projects:​hot-wire-folder:​folder.pdf | schemat elektryczny }}
  
 ==== obsługa z zasilaczem wbudowanym ==== ==== obsługa z zasilaczem wbudowanym ====
projects/hot-wire-folder.txt · Last modified: 2020/04/28 14:34 by woju