User Tools

Site Tools


projects:hs-plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
projects:hs-plan [2019/11/14 18:51] cfkprojects:hs-plan [2019/11/29 00:17] – [Next steps] cfk
Line 1: Line 1:
-Plan Hackerspace+====== Plan Hackerspace ======
  
-Purpose: 
-  - Kuchnia 
-  - Organizacja miejsca stoły/biurka itd 
  
 +===== Pliki =====
 +  - Bieżący plan HS (kuchnia, stoły, itd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}}
 +  - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]
 +  - Plan (źródło): {{ :projects:hs-power:floorplan.pdf }}
  
 +
 +==== Next steps ====
 +  - Zrobić podłogę (płytki)
 +  - Wycena (meble ze sklejki? szuflady, zawiasy, wyposażenie)
 +  - Sprawdzić wymiary plan vs reality
 +  - Zaprojektować kuchnie
 +
 +==== Kuchnia ====
 +{{:projects:hs-kuchnia_2019-11-29_01-10-35.png?400|}}
projects/hs-plan.txt · Last modified: 2020/02/12 20:19 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki