User Tools

Site Tools


projects:hs-plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projects:hs-plan [2019/11/14 18:55] cfkprojects:hs-plan [2020/02/12 20:19] (current) q3k
Line 1: Line 1:
-Plan Hackerspace+====== Plan Hackerspace ======
  
-Czysty plan w STL:  
  
-Purpose: +===== Pliki ===== 
-  - Kuchnia +  - Bieżący plan HS (kuchnia, stołyitd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}} 
-  - Organizacja miejsca stoły/biurka itd+  - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]
  
  
-Next steps:+==== Next steps ==== 
 +  - Zrobić podłogę (płytki) 
 +  - Wycena (meble ze sklejki? szuflady, zawiasy, wyposażenie)
   - Sprawdzić wymiary plan vs reality   - Sprawdzić wymiary plan vs reality
-  - zaprojektować kuchnie+  - Zaprojektować kuchnie
  
 +==== Kuchnia ====
 +{{:projects:hs-kuchnia_2019-11-29_01-10-35.png?400|}}
projects/hs-plan.txt · Last modified: 2020/02/12 20:19 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki