User Tools

Site Tools


projects:hs-plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:hs-plan [2019/11/14 19:11]
cfk
projects:hs-plan [2019/11/29 00:17]
cfk [Next steps]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Pliki ===== ===== Pliki =====
-  - Plan (źródło){{ :projects:hs-power:floorplan.pdf }}+  - Bieżący plan HS (kuchnia, stoły, itd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}}
   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]
 +  - Plan (źródło): {{ :projects:hs-power:floorplan.pdf }}
  
  
 ==== Next steps ==== ==== Next steps ====
 +  - Zrobić podłogę (płytki)
 +  - Wycena (meble ze sklejki? szuflady, zawiasy, wyposażenie)
   - Sprawdzić wymiary plan vs reality   - Sprawdzić wymiary plan vs reality
   - Zaprojektować kuchnie   - Zaprojektować kuchnie
  
 +==== Kuchnia ====
 +{{:projects:hs-kuchnia_2019-11-29_01-10-35.png?400|}}
projects/hs-plan.txt · Last modified: 2020/02/12 20:19 by q3k