User Tools

Site Tools


projects:hs-plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hs-plan [2019/11/27 16:32]
cfk
projects:hs-plan [2020/02/12 20:19]
q3k
Line 3: Line 3:
  
 ===== Pliki ===== ===== Pliki =====
-  - Plan (źródło){{ :projects:hs-power:floorplan.pdf }}+  - Bieżący plan HS (kuchnia, stoły, itd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}}
   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]
  
  
 ==== Next steps ==== ==== Next steps ====
 +  - Zrobić podłogę (płytki)
 +  - Wycena (meble ze sklejki? szuflady, zawiasy, wyposażenie)
   - Sprawdzić wymiary plan vs reality   - Sprawdzić wymiary plan vs reality
   - Zaprojektować kuchnie   - Zaprojektować kuchnie
  
-==== Kuchnie steps ==== +==== Kuchnia ==== 
- +{{:projects:hs-kuchnia_2019-11-29_01-10-35.png?400|}}
-{{:projects:kuchnia-hs-2019-11-27_17-25-07.png?400|}}+
projects/hs-plan.txt · Last modified: 2020/02/12 20:19 by q3k