User Tools

Site Tools


projects:hs-plan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hs-plan [2019/11/29 00:15]
cfk [Kuchnia]
projects:hs-plan [2020/02/12 20:19]
q3k
Line 5: Line 5:
   - Bieżący plan HS (kuchnia, stoły, itd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}}   - Bieżący plan HS (kuchnia, stoły, itd) {{ :projects:plan.zip | STL + SKP}}
   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]   - Plan obrysowany w STL i SKP: {{ projects:plan_hackerspace_20191114_clean.zip }}. SKP można wczytać/edytować online na [[https://app.sketchup.com/app?hl=en]]
-  - Plan (źródło): {{ :projects:hs-power:floorplan.pdf }} 
  
  
 ==== Next steps ==== ==== Next steps ====
 +  - Zrobić podłogę (płytki)
 +  - Wycena (meble ze sklejki? szuflady, zawiasy, wyposażenie)
   - Sprawdzić wymiary plan vs reality   - Sprawdzić wymiary plan vs reality
   - Zaprojektować kuchnie   - Zaprojektować kuchnie
projects/hs-plan.txt · Last modified: 2020/02/12 20:19 by q3k