Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hs-power [2012/02/12 22:32]
enki
— (current)
Line 1: Line 1:
-==== Power to the HS ! ==== 
- 
-Gryplan modyfikacji:​ 
- 
-   * projektem rozmieszczenia nowych gniazd (tablic z gniazdami ect) wraz z strefami zabezpieczanymi wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
-   * położenia kabli w rurkach 
-   * poinstalowaniu osprzetu. 
- 
-Informacje, które jeszcze nam potrzeba: 
- 
-   * gdzie jest (i który to) główniejszy wyłącznik od tej wielkiej wajchy tak by można było dokonywać manipulacji PRZED wajchą 
-   * zastanowienie się nad obwodem rezerwowym dla serwera / serwerów niezależnym od wielkiej wajchy 
-   * gdzie i jakie odbiory będa stały (np. trójfaza dla sprężarki). 
-   * dodatkowym bonusem może być zabawa w tzw inteligentny dom - grupa gniazdek czy światła sterowane zdalnie z jednego punktu np overIP. Jest to o tyle fajne że ostatnia osoba wychodząca klika jeden przycisk odcinając stoły laboratoryjne a nie rusza serwerów jednocześnie wyłącza światło. 
  
projects/hs-power.1329085950.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)