Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hs-power [2013/04/23 19:18]
enleth
— (current)
Line 1: Line 1:
-==== Power to the HS ! ==== 
  
-{{:​projects:​hs-power:​floorplan.pdf|Plan instalacji}} 
-{{:​projects:​hs-power:​re1.pdf|Schemat RE1}} 
-{{:​projects:​hs-power:​re2.pdf|Schemat RE2}} 
-{{:​projects:​hs-power:​re3.pdf|Schemat RE3}} 
- 
-===== Faktury z zakupów ===== 
- 
-^ Faktura ^ Total ^ Kto zapłacił? ^ Status ^ 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20121219171511974.tiff|szyny montażowe i hydraulika}} | 427.50 PLN | [[people:​enki:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20121219171732887.tiff|akcesoria do korytek kablowych}} | 161.57 PLN | [[people:​enki:​start]] | nierozliczone | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20121219171806056.tiff|korytka kablowe}} | 648.32 PLN | [[people:​enki:​start]] | nierozliczone | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20121219171835450.tiff|śruby do instalacji}} | 17.41 PLN | [[people:​enki:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​faktura_vat_2012-14-295773.pdf|peszel,​nakładki,​wyłącznik...}} | 94.08 PLN | [[people:​enleth:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20130104111121593.tiff|otwornica i nożyce do kabli}} | 130.00 PLN | [[people:​enki:​start]] | nierozliczone | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​1.pdf|kabel do oświetlenia i gniazd 1f}} | 186.50 PLN | [[people:​enleth:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​2.pdf|przewód łączeniowy do rozdzielnic}} | 88.68 PLN | [[people:​enleth:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​3.pdf|przewód do oświetlenia}} | 39.90 PLN | [[people:​enleth:​start]] | przelane | 
-| {{:​projects:​hs-power:​faktury:​20130115140220839.tiff|wtyczka i gniazdo do podłączenia rack}} | 41.28 PLN | [[people:​enki:​start]] | nierozliczone | 
projects/hs-power.1366744719.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)