Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hsnextgeneration [2014/01/21 19:14]
michau
projects:hsnextgeneration [2014/04/02 06:57] (current)
Line 2: Line 2:
  
 Viroos i michau ustalili: Viroos i michau ustalili:
 +  - oferujemy jakikolwiek termin pomiędzy 17-28 lutego (michau pisze do nich)
   - 1.5 godzinna pokazówka dla dzieciaków z zadaniem domowym: wymodelować coś i przysłać na określony adres mailowy, wydrukujemy i damy   - 1.5 godzinna pokazówka dla dzieciaków z zadaniem domowym: wymodelować coś i przysłać na określony adres mailowy, wydrukujemy i damy
   - Pokazówka: godzinka prezentacja,​ 30 minut q&a   - Pokazówka: godzinka prezentacja,​ 30 minut q&a
projects/hsnextgeneration.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)