Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:itanic-migracja [2012/03/16 07:14]
tomek [Prosody]
projects:itanic-migracja [2014/04/02 06:57] (current)
Line 78: Line 78:
 Zainstalowany i działający serwer XMPP, uwierzytelniany przez LDAP (łączy się z LDAPem po STARTTLS i ma wymuszone szyfrowanie na linii klient → itanic). Zainstalowany i działający serwer XMPP, uwierzytelniany przez LDAP (łączy się z LDAPem po STARTTLS i ma wymuszone szyfrowanie na linii klient → itanic).
  
-Obecnie każdy shellujący ma konto //​login//​@hackerspace.pl (serwer hackerspace.pl:​**20003**). Gada już z niektórymi serweramigtalk jednak nie ma ochoty.+Obecnie każdy shellujący ma konto //​login//​@hackerspace.pl (serwer hackerspace.pl:​**20003**). Gada na zewnątrz też, gtalk wymaga potwierdzenia znajomości,​ niektóre inne serwery po prostu przekazują.
  
 Uwierzytelnienie wymaga przynależności do grupy xmpp-users. W tej chwili, jw., są tam wszyscy z shellem. Uwierzytelnienie wymaga przynależności do grupy xmpp-users. W tej chwili, jw., są tam wszyscy z shellem.
projects/itanic-migracja.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)