Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:itanik2 [2017/02/06 21:58] (current)
vuko created
Line 1: Line 1:
 +====== Itanic 2.0 ======
 +
 +=== Specs ===
 +
 +  * HP p-class blade enclosure
 +  * 1U p-class power enclosure + 6 zasilaczy (2kW) (działa na 2, może nawet na 1)
 +  * 5x BL60p blade
 +    * 2x Itanium 2 (Madison) 1.6GHz TODO(chyba 3) M cache
 +    * 4x 1G DDR1 ECC (4 sloty)
 +    * LSI TODO paralell scsi
 +      * 2 sloty 3.5"
 +      * TODO 70G dysk
 +    * 2x qlogic 2G FC (nieużywalny,​ missing gnuj)
 +    * 4x Broadcom TODO PCI-X gig ethernet
 +    * ekstremalnie chujowe iLO1, bez virtual media
 +    * **brak jakiegokolwiek gpu, serial only**
 +  * 2x Cisco GESM
 +
 +=== Pics ===
 +https://​goo.gl/​photos/​XgmNztGLF5Vrfnka9
 +
 +=== HP docs n' stuff ===
 +  * service manual: http://​h10032.www1.hp.com/​ctg/​Manual/​c01385033
 +  * installation guide do całego chassis http://​h10032.www1.hp.com/​ctg/​Manual/​c01130260.pdf
 +
 +=== Wiring ===
 +Do ciskacza z przodu wchodzą 2 eternity które idą do szafy.
 +  - (TODO port) do mgmt 3coma (TODO port) (mgmt, access vlan 1101)
 +  - TODO port do core01 TODO port (access vlan1105, wszystko inne)
 +Tył:
 +  * Zasilacz i chassis mają po dwa porty rj45 'To management enclosure above/​below'​. Spinamy ze sobą Tak Jak Pani Naklejka Powiedziała,​ **to nie jest normalny ethernet**, nie podłączać do cisco/​czegokolwiek innego
 +  * na chassis jest trzeci port opisany '​iLO',​ podpiąć do cisco z tyłu, do TODO (chyba prawy, ale vlany można poprawić)
 +  * serwery **nie wystartują** jak stackporty mgmt będą rozłączone. W logach wtedy widać różne dziwne power errory.
 +  {{:​members:​itanik_wiring.jpg?​500 |}}
 +
 +=== Inventory ===
 +
 +
 +== Switche ==
 +
 +
 +  - Działa, skonfigurowany,​ wsadzony z lewej
 +  - Leży na stosie, nieruszony. Prawdopodobnie hasło do zresetowania.
 +== Serwery ==
 +
 +^naklejka ​ ^status ^slot ^hostname ^OS            ^RAM^iLO IP^ uwagi                               ^
 +|deb1      |sprawny| ​ 2  | itanian |Debian Squeeze| 4G| .101 |IT WERKS, ssh root@10.10.5.10/​dupa.8 |
 +|OK        |sprawny| N/A |  N/A    |  nic         | 4G| DHCP | x2                                  |
 +|8G OK     ​|sprawny| ​ 1  |  N/A    |  nic         | 8G| .105 |ram zdechł, zmieniony na 4x2G z samli|
 +|dead      |martwy | N/A |  N/A    |  dead lol    | 4G| N/A  |see below                            |
 +
 +== Random ==
 +  * 3x oryginalny ram 1G, chyba sprawny
 +  * 1x martwy ram 1G
 +  * 2x local io cable
 +
 +=== Naprawa martwego ===
 +TODO
  
projects/itanik2.txt · Last modified: 2017/02/06 21:58 by vuko