User Tools

Site Tools


projects:itr-adaptacja-vote

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:itr-adaptacja-vote [2011/09/05 14:01]
zilch
projects:itr-adaptacja-vote [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== Votes ====== 
  
-<doodle title="Przystosowanie ITR 2011-09-06 do 2011-09-17" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false"> 
-   * 2011-09-06 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-06 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-07 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-07 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-08 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-08 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-09 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-09 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-10 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-10 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-11 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-11 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-12 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-12 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-13 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-13 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-14 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-14 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-15 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-15 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-16 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-16 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-09-17 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-09-17 popołudnie (po 17:00) 
-</doodle> 
- 
- 
- 
-<doodle title="Przystosowanie ITR 2011-08-20 do 2011-08-31" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false"> 
-   * 2011-08-20 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-20 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-21 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-21 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-22 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-22 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-23 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-23 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-24 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-24 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-25 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-25 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-26 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-26 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-27 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-27 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-28 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-28 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-29 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-29 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-30 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-30 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-31 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-31 popołudnie (po 17:00) 
-</doodle> 
- 
- 
- 
-<doodle title="Prace przystosowawcze w ITR 2011-07-16" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false"> 
-   * będę w sobotę (od 11:00) 
-   * będę w niedzielę 
-   * nieobecnosc 
-</doodle> 
- 
- 
-<doodle title="Przystosowanie ITR 2011-07-18 do 2011-07-31" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false"> 
-   * 2011-07-18 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-18 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-19 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-19 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-20 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-20 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-21 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-21 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-22 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-22 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-23 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-23 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-24 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-24 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-25 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-25 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-26 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-26 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-27 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-27 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-28 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-28 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-29 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-29 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-30 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-30 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-07-31 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-07-31 popołudnie (po 17:00) 
-</doodle> 
- 
- 
-<doodle title="Przystosowanie ITR 2011-08-01 do 2011-08-14" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false"> 
-   * 2011-08-01 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-01 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-02 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-02 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-03 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-03 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-04 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-04 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-05 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-05 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-06 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-06 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-07 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-07 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-08 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-08 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-09 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-09 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-10 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-10 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-11 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-11 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-12 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-12 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-13 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-13 popołudnie (po 17:00) 
-   * 2011-08-14 przed południem (od 09:00) 
-   * 2011-08-14 popołudnie (po 17:00) 
-</doodle> 
projects/itr-adaptacja-vote.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)