Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:itr-adaptacja [2011/11/14 18:42]
enki
projects:itr-adaptacja [2012/03/21 16:32]
127.0.0.1 external edit
Line 98: Line 98:
 | 2011-08-04 | [[people:​enki:​start]] ​  | szczotka druciana na wiertarkę | 14.30 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone | | 2011-08-04 | [[people:​enki:​start]] ​  | szczotka druciana na wiertarkę | 14.30 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
 | 2011-08-06 | [[people:​enki:​start]] ​  | farba, tarcze druciane, pędzle, wentylatory | 277.20 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone | | 2011-08-06 | [[people:​enki:​start]] ​  | farba, tarcze druciane, pędzle, wentylatory | 277.20 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | rozliczone |
-| 2011-08-16 | [[people:peewas:​start]] ​  | farba | 141.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | +| 2011-08-16 | [[people:psubocz:​start]] ​  | farba | 141.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | 
-| 2011-08-23 | [[people:peewas:​start]] ​  | tarcze druciane, dłuta sds, stuff do czyszczenia lodówki | 99.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | +| 2011-08-23 | [[people:psubocz:​start]] ​  | tarcze druciane, dłuta sds, stuff do czyszczenia lodówki | 99.68 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane | 
-| 2011-09-03 | [[people:peewas:​start]] ​  | gips szpachlowy, mydło i inny stuff malarski | 52.06 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |+| 2011-09-03 | [[people:psubocz:​start]] ​  | gips szpachlowy, mydło i inny stuff malarski | 52.06 PLN        | wskanowane i przesłane do Ryśka | przelane |
 | 2011-09-10 | [[people:​michau:​start]] ​  | cztery wiadra jedynki | 206.00 PLN        | rachunek: {{:​projects:​itr-adaptacja:​rachunek_jedynka_10092011.jpg?​20x30|rachunek}} | rozliczone w ramach składek | | 2011-09-10 | [[people:​michau:​start]] ​  | cztery wiadra jedynki | 206.00 PLN        | rachunek: {{:​projects:​itr-adaptacja:​rachunek_jedynka_10092011.jpg?​20x30|rachunek}} | rozliczone w ramach składek |
 | 2011-09-03 | [[people:​trokosz:​start]] | elementy do wykonania elektryki w małym pomieszczeniu | 307.82PLN | {{:​people:​trokosz:​wydruk_faksu_na_calej_stronie.pdf|}}{{:​people:​trokosz:​0672_001.pdf|}}| rozliczone w ramach składek ​ | | 2011-09-03 | [[people:​trokosz:​start]] | elementy do wykonania elektryki w małym pomieszczeniu | 307.82PLN | {{:​people:​trokosz:​wydruk_faksu_na_calej_stronie.pdf|}}{{:​people:​trokosz:​0672_001.pdf|}}| rozliczone w ramach składek ​ |
projects/itr-adaptacja.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)