Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:javacards [2016/04/21 20:36] (current)
emeryth created
Line 1: Line 1:
 +==== Karty SIM z CCC ====
 +
 +http://​shop.sysmocom.de/​products/​sysmousim-sjs1
 +
 +http://​cgit.osmocom.org/​pysim/​
 +
 +http://​cgit.osmocom.org/​sim/​sim-tools/​
 +
 +http://​cgit.osmocom.org/​sim/​hello-stk/​
 +
 +==== Tanie czytniki ====
 +
 +Na allegro można znaleźć tanie klawiatury z czytnikiem smartcardów - Dell SK3205 i HP KUS0133 \\
 +Obydwie działają z pcsc pod linuksem. \\
 +Można wymontować z nich elektronikę i używać jako samodzielny czytnik. \\
 +
 +{{:​projects:​kbd_readers.jpg?​direct&​800|}}
 +
 +Na górze elektronika z Dell, na dole z HP.
 +
 +
  
projects/javacards.txt · Last modified: 2016/04/21 20:36 by emeryth