Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
projects:jednolity_system_zasilania_dc [2016/11/18 23:43]
vuko created
projects:jednolity_system_zasilania_dc [2016/11/19 00:11]
vuko adding photos
Line 33: Line 33:
 Przejściówki ze złącz Tamiya do złącz innego typu powinny używać następujących polaryzacji:​ Przejściówki ze złącz Tamiya do złącz innego typu powinny używać następujących polaryzacji:​
   * Koncentryczne złącza zasilające:​ biegun dodatni w środku, biegun ujemny na zewnątrz   * Koncentryczne złącza zasilające:​ biegun dodatni w środku, biegun ujemny na zewnątrz
 +
 +====== zdjęcia ======
 +{{projects:​IMG_0110.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0111.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0113.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0114.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0115.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0116.JPG}}
 +{{projects:​IMG_0118.JPG}}
projects/jednolity_system_zasilania_dc.txt · Last modified: 2016/11/19 00:17 by vuko