Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:jednolity_system_zasilania_dc [2016/11/19 00:11]
vuko adding photos
projects:jednolity_system_zasilania_dc [2016/11/19 00:17] (current)
vuko [Jednolity stytem zasilania DC]
Line 1: Line 1:
-======= Jednolity ​stytem ​zasilania DC ======+======= Jednolity ​system ​zasilania DC ======
 Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tamiya_connector|złącza Tamiya]]. Są one spolaryzowane,​ kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach. Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tamiya_connector|złącza Tamiya]]. Są one spolaryzowane,​ kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach.
  
projects/jednolity_system_zasilania_dc.txt · Last modified: 2016/11/19 00:17 by vuko