Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:jednolity_system_zasilania_dc [2016/11/19 00:17]
vuko [Jednolity stytem zasilania DC]
— (current)
Line 1: Line 1:
-======= Jednolity system zasilania DC ====== 
-Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tamiya_connector|złącza Tamiya]]. Są one spolaryzowane,​ kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach. 
  
- 
-====== polaryzacja złącz ====== 
-Przyjęta polaryzacja jest taka jak opisana na 
-[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tamiya_connector#​Wiring|angielskiej Wikipedii]] czyli: 
-  * urządzenie zasilające:​ konektor męski z pinami żeńskimi 
-  * urządzenie zasilane: konektor żeński z pinami męskimi 
-  * biegun dodatni: złącze kwadratowe 
-  * biegun ujemny: złącze półokrągłe 
- 
- 
-====== elementy systemu ====== 
-Podstawowe elementy systemu to: 
-  * zasilacze DC z krótkimi kablami i męskim konektorem Tamiya 
-  * kable do zasilania z dwoma konektorami Tamiya (męskim i żeńskim) 
-  * przejściówki ze złącz Tamiya na inne złącza zasilania 
-  * elementy wynonawcze ze złączem Tamiya np: wiatraki, silniki 
- 
- 
-====== elementy niestandardowe ====== 
-Wszystkie niestandardowe elementy systemu powinny być wyraźnie oznaczone. Przykłady takich elementów: 
-  * przejściówki męsko-męskie i żeńsko-żeńskie do np. ładowania baterii 
-  * przejściówki odwracające polaryzację do np. koncentrycznych złącz zasilających. 
- 
- 
-====== aktualny postęp ====== 
-Wszystkie uniwersalne nieregulowane zasilacze DC (nieużywane) zostały pozbawione kabli oraz złącz. Założenie jest takie że w ramach bieżącego zapotrzebowania będą do nich dolutowywane złącza Tamiya. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku kabli i złącz odciętych od zasilaczy. 
- 
- 
-====== domyślne polaryzacje innych złącz zasilania ====== 
-Przejściówki ze złącz Tamiya do złącz innego typu powinny używać następujących polaryzacji:​ 
-  * Koncentryczne złącza zasilające:​ biegun dodatni w środku, biegun ujemny na zewnątrz 
- 
-====== zdjęcia ====== 
-{{projects:​IMG_0110.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0111.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0113.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0114.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0115.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0116.JPG}} 
-{{projects:​IMG_0118.JPG}} 
projects/jednolity_system_zasilania_dc.1479514671.txt.gz · Last modified: 2016/11/19 00:17 by vuko