Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:juggling-class [2012/04/11 15:30]
attero
projects:juggling-class [2014/04/02 06:57] (current)
Line 24: Line 24:
  
 ===== Proponowane terminy ===== ===== Proponowane terminy =====
-<doodle title="​Warsztaty:​ I. Żonglerka, seria #1" auth="​none"​ adminUsers="​attero"​ voteType="​multi"​ closed="​false">+<doodle title="​Warsztaty:​ I. Żonglerka, seria #1" auth="​none"​ adminUsers="​attero"​ voteType="​multi"​ closed="​true">
    * 2012-04-15 (niedziela),​ 12:00    * 2012-04-15 (niedziela),​ 12:00
    * 2012-04-15 (niedziela),​ 16:00    * 2012-04-15 (niedziela),​ 16:00
Line 31: Line 31:
 </​doodle> ​ </​doodle> ​
  
 +Warsztaty odbyły się i było chyba całkiem miło, choć w niewielkim gronie. ^^
 +
 +
 +===== Update! =====
 +Hej, czas mija całkiem szybko, a tu pora na następne warsztaty. Bardzo, ale to bardzo chętnie się za to wezmę, potrzebuję jednak określonego terminu... no i oczywiście garstki zapaleńców :).
 +
 +<doodle title="​Warsztaty:​ I. Żonglerka, seria #2" auth="​none"​ adminUsers="​attero"​ voteType="​multi"​ closed="​false">​
 +   * 2012-08-15 (środa), 18:00
 +   * 2012-09-01 (sobota), 12:00
 +   * 2012-09-02 (niedziela),​ 12:00
 +   
 +</​doodle> ​
projects/juggling-class.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)