Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:kerberos [2013/04/14 01:59]
tomek created
projects:kerberos [2014/04/02 06:57] (current)
Line 65: Line 65:
 Może być też potrzebne ''​GSSApiTrustDNS yes'',​ zobaczymy. Może być też potrzebne ''​GSSApiTrustDNS yes'',​ zobaczymy.
  
 +**Uwaga**
 +SSH jest bardzo analne jeśli chodzi o sprawdzanie hostname'​ów przy uwierzytelnianiu gssapi-with-mic. When in doubt - podawaj FQDN jako hostname. W szczególności,​ logowanie po GSSAPI na boston-packets ma sporą szansę zadziałać tylko z hostem boston-packets.hackerspace.pl
 +<​code>​
 +$ ssh hackerspace.pl # NOPE, ssh ci raczej nie pozwoli użyć gssapi
 +$ ssh boston-packets.hackerspace.pl # profit!
 +</​code>​
projects/kerberos.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)