Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:keyer [2011/11/05 08:12]
85.222.0.119
projects:keyer [2014/04/02 06:57] (current)
Line 49: Line 49:
  
  
-EDIT:+**EDIT:**
 Może dobrym rozwiązaniem byłaby integracja kilku fizycznych urządzeń działających niezależnie?​ Np. mp3, telefon (nie smartfon - tylko sms + dzwonienie),​ dyktafon, ebook reader + maszyna do pisania, etc? Wtedy mamy energooszczędne urządzenia współdzielące baterię, wykluczajace potrzebę odpalania systemu operacyjnego do najdrobniejszego zadania, i oszczędzającego '​najważniejszy'​ procesor. Odpalamy moduły. Może dobrym rozwiązaniem byłaby integracja kilku fizycznych urządzeń działających niezależnie?​ Np. mp3, telefon (nie smartfon - tylko sms + dzwonienie),​ dyktafon, ebook reader + maszyna do pisania, etc? Wtedy mamy energooszczędne urządzenia współdzielące baterię, wykluczajace potrzebę odpalania systemu operacyjnego do najdrobniejszego zadania, i oszczędzającego '​najważniejszy'​ procesor. Odpalamy moduły.
 +
 +**EDIT**
 +Fajne mobo pod taki sprzęt:
 +http://​www.congatec.com/​products_com_express.html
  
 ---spin ---spin
projects/keyer.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)