Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:koszulki_faradaya [2013/05/28 16:13]
aleksander reup publiczny
projects:koszulki_faradaya [2013/05/28 16:14]
aleksander ort
Line 1: Line 1:
-======= ​koszulka ​faradaya =======+======= ​koszulki ​faradaya =======
  
 Karty PayPass stanowią dość poważne zagrożenie dla posiadacza, pozwalając ukraść nawet duże sumy przez samo przejechanie czytnikiem/​komórką obok nich. Karty PayPass stanowią dość poważne zagrożenie dla posiadacza, pozwalając ukraść nawet duże sumy przez samo przejechanie czytnikiem/​komórką obok nich.
projects/koszulki_faradaya.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)