Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:koszulki_faradaya [2013/05/28 16:13]
aleksander reup publiczny
projects:koszulki_faradaya [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-======= koszulka faradaya ======= 
  
-Karty PayPass stanowią dość poważne zagrożenie dla posiadacza, pozwalając ukraść nawet duże sumy przez samo przejechanie czytnikiem/​komórką obok nich. 
- 
-Radą jest zastosowanie najzwyklejszej klatki Faradaya - czy to w formie portfela, czy koszulki na kartę. Najtaniej jest wykonać taką samodzielnie - zamieszczam wzór gotowy do wydrukowania i użycia: 
- 
-{{:​projects:​koszulki_faradaya:​koszulka.svg|}} 
- 
-{{:​projects:​koszulki_faradaya:​koszulki_faradaya.pdf|Wersja do druku - PDF}} {{:​projects:​koszulki_faradaya:​koszulki_faradaya.ps|Wersja do druku - PS}} 
- 
-Oba pliki wykonane zostały przeze mnie i objęte są licencją Creative Commons BY.  [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​deed.pl|{{http://​i.creativecommons.org/​l/​by/​3.0/​88x31.png}}]] 
- 
-Linie ciągłe należy wyciąć, przerywane zagiąć. Zalepić najpierw prawą stronę, oblepić najzwyklejszą folią aluminiową,​ całość zagiąć i zalepić stroną lewą. Daje to maksymalną wytrzymałość (sama folia w papierze dość łatwo się przedziera),​ a karta powinna chodzić dość luźno. 
- 
-Jeżeli folię chcecie wyciąć wcześniej, potrzebne będą kawałki o wielkości 8,5 x 12 cm 
- 
-Gotowy efekt: 
- 
-{{:​people:​aleksander:​koszulkafaradaya.jpg?​400|}} 
- 
-{{:​people:​aleksander:​koszulkafaradaya2.jpg?​400|}} 
projects/koszulki_faradaya.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)