User Tools

Site Tools


projects:kuka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:kuka [2022/08/16 12:03]
woju akcesoria
projects:kuka [2022/08/16 12:03] (current)
woju [Akcesoria] fmt
Line 42: Line 42:
 Gdzieś w pudłach walają się akcesoria: Gdzieś w pudłach walają się akcesoria:
  
- szablon do flanszy ISO (z czarnej pleksy): jeśli chcesz coś przykręcić do robota, interfejsujesz się do flanszy na końcu ramienia; flansza jest standardowa (rysunek jest w dokumentacji technicznej), ale można po prostu nawiercić przez istniejący szablon +  * szablon do flanszy ISO (z czarnej pleksy): jeśli chcesz coś przykręcić do robota, interfejsujesz się do flanszy na końcu ramienia; flansza jest standardowa (rysunek jest w dokumentacji technicznej), ale można po prostu nawiercić przez istniejący szablon 
- adapter na czujnik zegarowy do masterowania (aka „buka-wihajster”) +  adapter na czujnik zegarowy do masterowania (aka „buka-wihajster”) 
- ???+  ???
  
 ===== LCD ===== ===== LCD =====
projects/kuka.txt · Last modified: 2022/08/16 12:03 by woju