User Tools

Site Tools


projects:kuka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:kuka [2022/01/14 20:35]
gawron52
projects:kuka [2022/01/14 23:17]
gawron52 [LCD]
Line 33: Line 33:
 Szerokość LCD: 132.5mm; Długość CCFL: 147mm Szerokość LCD: 132.5mm; Długość CCFL: 147mm
  
-<del>KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://www.robot-forum.com/robotforum/kuka-robot-forum/external-vga-monitor/msg57164/#msg57164)</del> +<del>KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://www.robot-forum.com/robotforum/kuka-robot-forum/external-vga-monitor/msg57164/#msg57164) 
-Problem ze złączem/taśmą od LCD rozwiązany tymczasowo poprzez zewnętrzny ekran. KVGA przełączana w tryb duplikowania ekranu na external poprzez SM.COM wrzucony do AUTOEXEC.bat+Problem ze złączem/taśmą od LCD rozwiązany tymczasowo poprzez zewnętrzny ekran. KVGA przełączana w tryb duplikowania ekranu na external poprzez SM.COM wrzucony do AUTOEXEC.bat</del> 
 +Złącze LCD naprawione. SM.COM nadal wykorzystywany do uruchomienia zewnętrznego monitora.
  
 ===== Batteries ===== ===== Batteries =====
projects/kuka.txt · Last modified: 2022/01/14 23:17 by gawron52