Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:kuka [2019/07/09 02:28]
gawron52 [Linki]
projects:kuka [2020/02/24 23:34] (current)
gawron52 [Manuals]
Line 33: Line 33:
 Szerokość LCD: 132.5mm; Długość CCFL: 147mm Szerokość LCD: 132.5mm; Długość CCFL: 147mm
  
-KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://​www.robot-forum.com/​robotforum/​kuka-robot-forum/​external-vga-monitor/​msg57164/#​msg57164)+<del>KVGA (karta graficzna) by default wypuszcza tylko obraz na pendant, (https://​www.robot-forum.com/​robotforum/​kuka-robot-forum/​external-vga-monitor/​msg57164/#​msg57164)</​del>​ 
 +Problem ze złączem/​taśmą od LCD rozwiązany tymczasowo poprzez zewnętrzny ekran. KVGA przełączana w tryb duplikowania ekranu na external poprzez SM.COM wrzucony do AUTOEXEC.bat
  
 ===== Batteries ===== ===== Batteries =====
Line 47: Line 48:
   * [[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​kr200spec-en.pdf|KUKA KR200/1 specification]]   * [[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​kr200spec-en.pdf|KUKA KR200/1 specification]]
   * [[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​Pm6.zip|PM6-600 schematics]]   * [[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​Pm6.zip|PM6-600 schematics]]
-  * {{people:​gawron52:​szafa_sterujaca_krc1.01.pdf|Dokumentacja szafy sterującej KRC1.01 ​ENG}}+  * {{people:​gawron52:​szafa_sterujaca_krc1.01.pdf|Dokumentacja szafy sterującej KRC1.01 ​(eng)}}
   * {{people:​gawron52:​vkrc1manual.pdf|Dokumentacja VKRC1 (español)}}   * {{people:​gawron52:​vkrc1manual.pdf|Dokumentacja VKRC1 (español)}}
 +  * {{projects:​kuka:​krc1_hardware_wybrane.pdf|Złącze x808 I/O}}
 +  * {{projects:​kuka:​VSS_81_SI_v2_en.pdf|Operating and Programming Instructions for System Integrators (VW System Software)}}
 +  * {{projects:​kuka:​krc1_hardware.pdf|KRC1 Hardware (eng)}}
 +  * {{projects:​kuka:​system_variables_manual.pdf|System Variables Manual}}
 +  * {{projects:​kuka:​serial_read_write_manual.pdf|Serial (read/​write)}}
 +
 +===== shitowa Dokumentacja =====
 +
 +ABIOC = After Bridgeport I/O Card
 +  * [[http://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​projects:​kuka:​pinout_iocard.jpg|ABIOC PINOUT]]
 +  * [[http://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​projects:​kuka:​inputs_iocard.jpg|ABIOC INPUTS]]
 +  * [[http://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​projects:​kuka:​outputs_iocard.jpg|ABIOC OUTPUTS]]
 +  * {{projects:​kuka:​automatic_external_-_procedura.pdf|automatic_external_-_procedura}}
 +  * {{projects:​kuka:​automatic_external_-_monitor.pdf|automatic_external_-_monitor}}
 +  * [[http://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​projects:​kuka:​mfc_i_o.jpg|MFC I/O PINOUT (X808)]]
 +
 +
 ===== Remote control ===== ===== Remote control =====
  
projects/kuka.1562639313.txt.gz · Last modified: 2019/07/09 02:28 by gawron52