Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:laser-projector [2013/04/12 14:11]
Emeryth
projects:laser-projector [2014/04/02 06:57] (current)
Line 24: Line 24:
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
  
-  * Zrobienie płyty, na której zamontowane będą wszystkie elementy+  * <del>Zrobienie płyty, na której zamontowane będą wszystkie elementy</​del>​
     * Zrobienie pokrywy na to wszystko     * Zrobienie pokrywy na to wszystko
-  * Zbudowanie driverów Die4Drive http://​www.die4laser.com/​dvd-rec/​Die4Drive.htm +  * <del>Zbudowanie driverów Die4Drive</​del> ​http://​www.die4laser.com/​dvd-rec/​Die4Drive.htm 
-  * Zbudowanie układu korekcji wyjścia z karty dźwiękowej http://​laserpointerforums.com/​f47/​sound-card-dac-tutorial-40569.html +  * <del>Zbudowanie układu korekcji wyjścia z karty dźwiękowej</​del> ​http://​laserpointerforums.com/​f47/​sound-card-dac-tutorial-40569.html 
-  * Modyfikacja karty dźwiękowej+  * <del>Modyfikacja karty dźwiękowej</​del>​
   * Opracowanie i zbudowanie systemów bezpieczeństwa   * Opracowanie i zbudowanie systemów bezpieczeństwa
   * Zmontowanie wszystkiego do kupy    * Zmontowanie wszystkiego do kupy 
projects/laser-projector.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)