Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:lasercutter [2019/07/10 11:18]
cfk [Management Interface]
projects:lasercutter [2019/07/10 11:22] (current)
cfk [Management Interface]
Line 21: Line 21:
 Pliki można wrzucać przez FTP, SMB do katalogu /​home/​laser/​Desktop/​files lub przez USB Pliki można wrzucać przez FTP, SMB do katalogu /​home/​laser/​Desktop/​files lub przez USB
  
 +TODO: 
 +  - Doinstalować dodatki do Tableta (rotacja, klawiatura -> ''​apt-get install florence''​) 
 +  - Ogarnąś aby ruch strzałkami zmieniał położenie lasera 
 +  - Dodać zewnętrzną małą klawiaturę numeryczną 
 +  - Dodać hub USB na stałe zamontowany na stanowisku z laserem
 ===== Software ===== ===== Software =====
 http://​www.3wcad.com/​download.asp http://​www.3wcad.com/​download.asp
projects/lasercutter.txt · Last modified: 2019/07/10 11:22 by cfk