Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:lazik-kroczacy [2015/02/21 15:15]
auditlog [Łazik kroczący]
projects:lazik-kroczacy [2015/04/18 20:45] (current)
Line 1: Line 1:
-Najbliższe spotkanie organizacyjne:​ **05.03.2015 o 18:00**+Najbliższe spotkanie organizacyjne:​ **staramy się być w każdy czwartek po 18:00 (na otwartych czwartkach w HS - dla pewności prosimy o kontakt nick(at)hackerspace(dot)pl)**
  
 ======= Łazik kroczący ======= ======= Łazik kroczący =======
Line 10: Line 10:
   * https://​www.youtube.com/​watch?​v=kKSDgIhc8GI   * https://​www.youtube.com/​watch?​v=kKSDgIhc8GI
  
-Stały dzień na spotkania **nie został jeszcze ustalony**. Potencjalnie mogą to być wtorki lub czwartki (czwartki m.in. ze względu na godziny otwarte [[:​jak-dolaczyc]] i potencjalne zachęcanie nowych osób do dołączenia do projektu i do HSu). 
  
  
projects/lazik-kroczacy.txt · Last modified: 2015/04/18 20:45 (external edit)