Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:ldap [2012/12/02 03:53]
d3llf lit.
projects:ldap [2014/04/02 06:57] (current)
Line 64: Line 64:
 <​code>​userPassword:​ test</​code>​ <​code>​userPassword:​ test</​code>​
  
- ​- ​czyścimy ponownie /​var/​lib/​openldap-data/​ i wgrywamy ​wydmuszkę do skutku. Po wgraniu ldiff'​a w całości (100% sygnalizowane przez slapadd), ​startujemy ​slapd:+ ​- ​wyczyść ponownie /​var/​lib/​openldap-data/​ i wgrywaj ​wydmuszkę do skutku. Po wgraniu ldiff'​a w całości (100% sygnalizowane przez slapadd), ​odpal slapd:
 <​code>#​rc-service slapd start</​code>​ <​code>#​rc-service slapd start</​code>​
  - W razie problemów, włącz debug w /​etc/​conf.d/​slapd do zmiennej OPTS dopisując parametr -d i informacje, które Cie interesują (do znalezienia w man slapd.conf). Przykładowy OPTS z debugiem:  - W razie problemów, włącz debug w /​etc/​conf.d/​slapd do zmiennej OPTS dopisując parametr -d i informacje, które Cie interesują (do znalezienia w man slapd.conf). Przykładowy OPTS z debugiem:
projects/ldap.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)