Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:logo [2012/08/16 13:00]
b_rt
projects:logo [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-16.08.2012 B_Rt proponuje: 
-{{:​wiki:​hs-waw_of1_b_rt.png?​200 }} 
-\\ Zadania: 
-  * rozjaśnić i rozszerzyć pole loga 
-  * dodać punkt skupiający,​ nie definiujący celu, a wskazujący na drogę 
-  * podrysować cieniem/​rozjaśnieniem 
-  * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami 
-  * cieszyć się, że widać o co mi chodzi\\ \\ \\  
-**Albo w ogóle:**  
-{{ :​wiki:​hs_waw_yell.png?​direct&​200 }} **Chyba że:**\\ {{ :​wiki:​hs_waw_yell_altfont.png?​direct&​200 }}\\ **I możliwie:​** {{ :​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buckets.png?​300 }} {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buis.png?​300 }} 
-\\  
-\\  
-\\  
-\\ {{:​hs4.png|}} 
  
-[[http://​www.robocza.bzzz.net/​unihackra/​|gimpowe xcfy]] 
projects/logo.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)