Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:logo [2012/08/16 00:42]
b_rt
projects:logo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 7: Line 7:
   * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami   * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami
   * cieszyć się, że widać o co mi chodzi\\ \\ \\    * cieszyć się, że widać o co mi chodzi\\ \\ \\ 
-**Albo w ogóle:​** **Chyba że:** +**Albo w ogóle:**  
-{{ :wiki:hs_waw_yell.png?​200 ​|}} {{ :wiki:hs_waw_yell_altfont.png?direct&​200 |}}+{{ :​wiki:​hs_waw_yell.png?​direct&​200 }} **Chyba że:**\\ {{ :wiki:hs_waw_yell_altfont.png?direct&200 }}\\ **I możliwie:​**\\ ​{{:wiki:hs_waw_yell_altfont_buckets.png?300}}  {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buis.png?​300}}\\ Ulubione Berta: {{ :​wiki:​hs_waw_b_rt_vs_crowd.png?​300}}\\ \\ \\ \\ 
 \\  \\ 
 \\  \\ 
projects/logo.1345077777.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)