Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:logo [2012/08/15 23:40]
b_rt
projects:logo [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 16.08.2012 B_Rt proponuje: 16.08.2012 B_Rt proponuje:
 {{:​wiki:​hs-waw_of1_b_rt.png?​200 }} {{:​wiki:​hs-waw_of1_b_rt.png?​200 }}
-Zadania:+\\ Zadania:
   * rozjaśnić i rozszerzyć pole loga   * rozjaśnić i rozszerzyć pole loga
   * dodać punkt skupiający,​ nie definiujący celu, a wskazujący na drogę   * dodać punkt skupiający,​ nie definiujący celu, a wskazujący na drogę
   * podrysować cieniem/​rozjaśnieniem   * podrysować cieniem/​rozjaśnieniem
   * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami   * wstawić bajerancki napis fontem Courier ze zmiejszonymi dystansami
-  * cieszyć się, że widać o co mi chodzi +  * cieszyć się, że widać o co mi chodzi\\ \\ \\  
- +**Albo w ogóle:**  
- +{{ :​wiki:​hs_waw_yell.png?​direct&​200 }} **Chyba że:**\\ {{ :​wiki:​hs_waw_yell_altfont.png?​direct&​200 }}\\ **I możliwie:​**\\ {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buckets.png?​300}} ​ {{:​wiki:​hs_waw_yell_altfont_buis.png?​300}}\\ Ulubione Berta: {{ :​wiki:​hs_waw_b_rt_vs_crowd.png?​300}}\\ \\ \\ \\  
-// +\\  
-// +\\  
-// +\\  
-//{{:​hs4.png|}}+\\ {{:​hs4.png|}}
  
 [[http://​www.robocza.bzzz.net/​unihackra/​|gimpowe xcfy]] [[http://​www.robocza.bzzz.net/​unihackra/​|gimpowe xcfy]]
projects/logo.1345074031.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)