Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:lulzbot [2017/02/04 17:16]
vuko [Pliki konfiguracyjne do sli3era]
projects:lulzbot [2019/07/12 20:12]
luki246 [Software]
Line 4: Line 4:
  
 ====== Hardware ====== ====== Hardware ======
 +Luzbot AO-101 stoi na płytce [[https://​reprap.org/​wiki/​Rambo|Rambo]]
 ====== Software ===== ====== Software =====
  
 Do obsługi RepRapa. Do obsługi RepRapa.
  
 +  * **driverUSB** - w przypadku popularnego problemu z niewidzeniem urządzenia na Windowsie sterownik można pobrać ze strony [[https://​www.lulzbot.com/​manually-installing-drivers-windows|Luzbota]]. Polecane instalowanie manualnie z podpiętą po USB drukarką.
   * **slicer** - konwersja modelu (pliku STL) na GCode, czyli polecenia wydawane drukarce   * **slicer** - konwersja modelu (pliku STL) na GCode, czyli polecenia wydawane drukarce
   * **uploader** - na plugu Printmaster pod adresem https://​printmaster.waw.hackerspace.pl w wewnętrznej sieci leży OctoPrint, na który można wrzucać GCody i sterować drukarką z każdego komputera w Spejsie.   * **uploader** - na plugu Printmaster pod adresem https://​printmaster.waw.hackerspace.pl w wewnętrznej sieci leży OctoPrint, na który można wrzucać GCody i sterować drukarką z każdego komputera w Spejsie.
projects/lulzbot.txt · Last modified: 2019/07/12 20:12 by luki246