User Tools

Site Tools


projects:lulzbot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projects:lulzbot [2017/02/04 17:16]
vuko [Pliki konfiguracyjne do sli3era]
projects:lulzbot [2019/07/12 20:12]
luki246 [Software]
Line 4: Line 4:
  
 ====== Hardware ====== ====== Hardware ======
 +Luzbot AO-101 stoi na płytce [[https://reprap.org/wiki/Rambo|Rambo]]
 ====== Software ===== ====== Software =====
  
 Do obsługi RepRapa. Do obsługi RepRapa.
  
 +  * **driverUSB** - w przypadku popularnego problemu z niewidzeniem urządzenia na Windowsie sterownik można pobrać ze strony [[https://www.lulzbot.com/manually-installing-drivers-windows|Luzbota]]. Polecane instalowanie manualnie z podpiętą po USB drukarką.
   * **slicer** - konwersja modelu (pliku STL) na GCode, czyli polecenia wydawane drukarce   * **slicer** - konwersja modelu (pliku STL) na GCode, czyli polecenia wydawane drukarce
   * **uploader** - na plugu Printmaster pod adresem https://printmaster.waw.hackerspace.pl w wewnętrznej sieci leży OctoPrint, na który można wrzucać GCody i sterować drukarką z każdego komputera w Spejsie.   * **uploader** - na plugu Printmaster pod adresem https://printmaster.waw.hackerspace.pl w wewnętrznej sieci leży OctoPrint, na który można wrzucać GCody i sterować drukarką z każdego komputera w Spejsie.