User Tools

Site Tools


projects:minihakatony:friendika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:minihakatony:friendika [2013/01/18 02:22]
rysiek
projects:minihakatony:friendika [2014/04/02 06:57] (current)
Line 4: Line 4:
  
 //**UWAGA: ŚLEDŹ TĘ STRONĘ, będą się na niej pojawiały dodatkowe informacje organizacyjne**// //**UWAGA: ŚLEDŹ TĘ STRONĘ, będą się na niej pojawiały dodatkowe informacje organizacyjne**//
 +
 +
 +**NEW** [[projects:minihakatony:friendika:hack-01-20130126|Sprawozdanie z pierwszego hakatonu (26 stycznia 2013)]]
 +
  
 Facebook, Twitter, Google+ niemal zmonopolizowały naszą przestrzeń wymiany informacji i kontaktów społecznych w Internecie. I choć wielu nie widzi alternatywy, to rośnie opór i niechęć do reguł obowiązujących w tych grodzonych ogródkach... Facebook, Twitter, Google+ niemal zmonopolizowały naszą przestrzeń wymiany informacji i kontaktów społecznych w Internecie. I choć wielu nie widzi alternatywy, to rośnie opór i niechęć do reguł obowiązujących w tych grodzonych ogródkach...
projects/minihakatony/friendika.1358475762.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)