Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:minitalks [2015/10/01 16:14]
emeryth
— (current)
Line 1: Line 1:
-==== Notatki z wykładów ==== 
  
- 
- 
-[[projects:​minitalks:​kicad-2015-10-01|Projektowanie PCB w KiCad]] 
- 
- 
-==== Lista oczekująca ==== 
- 
-^ Temat ^ Prezenterzy ^ Proponowany termin ^ 
-|Co to jest filozofia?​|Nomic|do ustalenia| 
-|Programy pocztowe – interoparacyjność/​netykieta|antoszka|do ustalenia (pewnie grudzień jakiś)| 
- 
-Minitalki, które się odbyły: 
- 
-^ Temat ^ Prezenterzy ^ Proponowany termin ^ 
-| Etos Hakerski | rysiek | 8 listopada | 
-| Unity3d - tworzenie gier | [[people:​mantis:​start]] | 2012-12-13T19:​00:​00+0100 | 
-| Go| Nomic| 2012-12-06T20:​00:​00+0100 | 
-|Walka o e-podręczniki (czyli ryś na 29C3)|rysiek| 2012-12-20T20:​00+0100 | 
- 
-==== Unity3d - tworzenie gier (ankiety) ==== 
- 
-<doodle title="​Termin talka" auth="​none"​ adminUsers="​mantis"​ voteType="​multi"​ closed="​false">​ 
-   * 2012-11-22 od 19:00 
-   * 2012-11-29 od 19:00 
-   * 2012-12-06 od 19:00 (mikołaj, w sam raz na wyścigi mikołajów saniami a'la Tux Racer) 
-   * 2012-12-13 od 19:00 (rocznia stanu wojennego, w sam raz na klon CoD ;) 
-   * 2012-12-20 od 19:00 
-   * 2012-12-27 od 19:00 
-</​doodle>​ 
- 
-<doodle title="​Jaką grę robimy?"​ auth="​none"​ adminUsers="​mantis"​ voteType="​multi"​ closed="​false">​ 
-   * Tetris 
-   * Arkanoid 
-   * platformówka (spermario!) 
-   * ścigałka (może coś a'la Skidmarks? you know you want to!)  
-   * shoot'​em'​up (bez Clive'​a Owena) 
-   * klon majnkrafta (zaróbmy MILIONY!) 
-   * Quake 7 
-</​doodle>​ 
projects/minitalks.1443716078.txt.gz · Last modified: 2015/10/01 16:14 by emeryth