User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:music-of-life [2011/05/02 05:58]
petros.polonos [Deliverable]
projects:music-of-life [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Our project within Warsaw Startup Weekend ======
 +
 +[[projects:music-of-life:Nest Of Worlds|Nest Of Worlds]]
 +
 ====== Music of Life / Muzyka życia ====== ====== Music of Life / Muzyka życia ======
  
-Rozwinięcie koncepcji Game of Life Convaya, polegające na  +Rozwinięcie koncepcji [[http://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life|Game of Life Convaya]] i innych [[http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton|automatów komórkowych]] polegające na  
   * Umieszczeniu kolonii komórek (ekosystemu) na powierzchni kuli.   * Umieszczeniu kolonii komórek (ekosystemu) na powierzchni kuli.
-  * Podziale powierzchni na sześciokąty.+  * Podziale [[http://www.well.com/~dgb/hexlife.html|powierzchni na sześciokąty]]
   * Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.   * Przypisaniu do każdej komórki dźwięku.
  
Line 10: Line 14:
   * Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.   * Akord - Wiele współbrzmiących głosów; dźwiękowy wyraz pokolenia kolonii komórek na planszy.
   * Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.   * Morfing - przejście do kolejnego pokolenia, zgodnie z regułami algorytmu. Tworzy kolejny akord.
-  * Fuga - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.+  * Symfonia - szereg akordów, morfujących zgodnie z regułami. Zapis historii życia kolonii.
   * Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:   * Świat - Unikalny zestaw parametrów, opisujący stan początkowy ekosystemu. obejmuje:
     * Przypisanie głosów komórkom na planszy     * Przypisanie głosów komórkom na planszy
Line 16: Line 20:
     * Reguły upływu czasu (mogą być powiązane z regułami morfingu), w tym sposób przechodzenia miedzy stanami (skokowy, łagodny, z pauzą).     * Reguły upływu czasu (mogą być powiązane z regułami morfingu), w tym sposób przechodzenia miedzy stanami (skokowy, łagodny, z pauzą).
     * Akord/wzór początkowy.     * Akord/wzór początkowy.
 +===== Pytania badawcze =====
  
 +  - jakimi dźwiękami będzie dysponował twórca (jaki efekt uzyskamy podczas połączenia dwóch macierzystych komórek jeśli pierwszym dźwiękiem będzie np.zgrzytanie zawiasów a drugim ciurkanie wody?
 +  - Czas życia komórki wpływa na głośność
 +  - Lub: głośności tych samych tonów się sumują
 +  - Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.
 +  - Wykorzystać pojedyńcze obiekty (oscylatory, stabile, glidery) jako instrumenty w orkiestrze.
 +  - Grać palcami (Kudos for Qdot!) w syncu z patternami.
 ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów ===== ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów =====
  
-Tworzymy nowy instrument muzyczny, grający całkowicie nową muzykę.+Tworzymy nowy instrument muzyczny, grający całkowicie nową muzykę. Aplikacja Open Source, pozwalająca edytować i obserwować światy, korzystając z ich sieciowej biblioteki.  
 + 
 +==== Trzy tryby użytkowania ==== 
 + 
 +  * Expert - pełna edycja światów. 
 +  * Player - odtwarzanie i ograniczona edycja fugi (wybór pokoleń "od/do", ogólne tempo), zapis do plików audio/video oraz do plików trybu screen saver. 
 +  * Screen saver - odtwarzanie wybranych fragmentów fug, według własnej/sieciowej playlisty. 
 + 
 +==== Funkcjonalność wersji 1 ==== 
 + 
 +  * Generowanie i edycja czarno-białych światów 
 +  * Zestaw reguł standardowych (Conway w modyfikacji hex) z możliwością edycji. 
 +  * Generator MIDI do przypisywania podstawowych dźwięków. 
 +  * Interface do przypisywania dźwięków dowolnych. 
 +  * Wizualizacja pseudo 3D. 
 +  * Korzystanie z lokalnych i sieciowych bibliotek. 
 + 
 +==== Opcje rozwojowe ==== 
 + 
 +  * Dodanie koloru. 
 +  * Dodanie przejść. 
 +  * Wspomaganie edycji reguł dźwiękowych (zasady harmonii) 
 +  * Obsługa wyświetlaczy 3D. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Faza druga: Multiversum ===== 
 + 
 +Sieciowa biblioteka światów, pozwalająca je odtwarzać online, oceniać i pobierać do własnej edycji. 
 + 
 +Repozytorium światów i aplikacji, forum, wiki, lista przebojów itp. 
 + 
 +===== Faza trzecia: Multiversum++ - orkiestra światów ===== 
 +Możliwość komunikacji światów. Jeden wielki instrument lub orkiestra. Wykorzystanie Open Sound Control.  
 + 
 +===== Przydatne Linki ==== 
 +==== Napisali o nas ==== 
 +http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2011/05/22/music-of-life-nowy-rodzaj-sztuki-%E2%80%93-matematyczny-symulator-zycia-swwaw/ 
 + 
 +==== Programowanie ==== 
 +  * http://opensoundcontrol.org/book/export/html/
 +  * http://en.wikipedia.org/wiki/CSound 
 +  * http://tirl.org/software/maxjax/ 
 +  * http://www.html5rocks.com/tutorials/file/dndfiles/ 
 +  * http://tirl.org/software/maxjax/ 
 +  * http://stackoverflow.com/questions/3146483/html5-file-api-read-as-text-and-binary 
 +  * http://www.storiesinflight.com/jsfft/visualizer/index.html 
 +  * http://toolbarpalette.comyr.com/foobar/jssound/index.html 
 +  * http://plugins.jquery.com/project/sound_plugin 
 +  * http://awesomebutuseless.com/2010/html5-and-javascript-used-to-generate-sound-no-plugins-required/ 
 +  * http://www.lucaholland.net/stuff/grid/ 
 +  * http://lab.andre-michelle.com/tonematrix 
 + 
 +===== Zespół ===== 
 + 
 +Chętni, którzy nie mają konta na wiki, proszę podawać swój nick/adres z listy mailowej. 
 + 
 +<doodle title="Chętni do robienia fazy pierwszej i drugiej" auth="none" adminUsers="petros.polonos" voteType="multi" closed="false"> 
 +   * Muzyka 
 +   * Matematyka 
 +   * Kodowanie (engine) 
 +   * Kodowanie (interfejs) 
 +   * Design wizualny 
 +   * Proliferacja idei 
 +   * Jakieś cóś inne 
 +</doodle>
  
  
projects/music-of-life.1304315929.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)