User Tools

Site Tools


projects:music-of-life

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:music-of-life [2011/05/14 08:30]
31.61.128.242 [Our project within Warsaw Startup Weekend]
projects:music-of-life [2014/04/02 06:57] (current)
Line 26: Line 26:
   - Lub: głośności tych samych tonów się sumują   - Lub: głośności tych samych tonów się sumują
   - Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.   - Ograniczyć zmienność (pentatonika?) na dzień dobry.
-  - +  - Wykorzystać pojedyńcze obiekty (oscylatory, stabile, glidery) jako instrumenty w orkiestrze. 
 +  - Grać palcami (Kudos for Qdot!) w syncu z patternami.
 ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów ===== ===== Faza pierwsza: Gniazdo Światów =====
  
Line 65: Line 66:
  
 ===== Przydatne Linki ==== ===== Przydatne Linki ====
 +==== Napisali o nas ====
 +http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2011/05/22/music-of-life-nowy-rodzaj-sztuki-%E2%80%93-matematyczny-symulator-zycia-swwaw/
 +
 ==== Programowanie ==== ==== Programowanie ====
   * http://opensoundcontrol.org/book/export/html/4   * http://opensoundcontrol.org/book/export/html/4
projects/music-of-life.1305361839.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)