Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:nowe-pomieszczenie-adaptacja [2012/08/09 14:06]
enki
projects:nowe-pomieszczenie-adaptacja [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Adaptacja nowego pomieszczenia ==== ==== Adaptacja nowego pomieszczenia ====
 +
 +Pilna sprawa: B_Rt i nF jadą kupić blat. Lista osób z którymi powinni się konsultować w sprawie ceny: pierwsi chętni do zrzucenia się nań:
 +
 +
  
 Propozycja tkanki artystycznej pomieszczenia (made by Kasia): Propozycja tkanki artystycznej pomieszczenia (made by Kasia):
Line 52: Line 56:
 | Zaklejenie szyb mleczną folią | 0 % | | | Zaklejenie szyb mleczną folią | 0 % | |
 | Demontaż drewnianej "​ścianki"​ | 100 % | Została góra, żeby można było coś przyczepiać | | Demontaż drewnianej "​ścianki"​ | 100 % | Została góra, żeby można było coś przyczepiać |
-| Malowanie kompresorem | 0 % | | +| Malowanie kompresorem | n/a | | 
-| Wyczyszczenie ścian | 0 %  | |+| Wyczyszczenie ścian | n/a  | |
 | Ponowny montaż drzwi | 100 % | | | Ponowny montaż drzwi | 100 % | |
-| Usunięcie rur | 98 % | Została jedna do wycofania ​|+| Usunięcie rur | 100 % | Rury usunięte ​|
 | Położenie wykładziny | >9k % | Pomalowano farbą | | Położenie wykładziny | >9k % | Pomalowano farbą |
 | Wyrównanie ścian | 100 % | | | Wyrównanie ścian | 100 % | |
-| Wymiana filtra w kompresorze | % | |+| Wymiana filtra w kompresorze | 100 % | Nowy filtr zamontowany ​|
projects/nowe-pomieszczenie-adaptacja.1344521215.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)