Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:nowe-pomieszczenie-adaptacja [2012/09/06 12:16]
::ffff:38.106.143.234
projects:nowe-pomieszczenie-adaptacja [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Adaptacja nowego pomieszczenia ==== ==== Adaptacja nowego pomieszczenia ====
 +
 +Pilna sprawa: B_Rt i nF jadą kupić blat. Lista osób z którymi powinni się konsultować w sprawie ceny: pierwsi chętni do zrzucenia się nań:
 +
 +
  
 Propozycja tkanki artystycznej pomieszczenia (made by Kasia): Propozycja tkanki artystycznej pomieszczenia (made by Kasia):
projects/nowe-pomieszczenie-adaptacja.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)