User Tools

Site Tools


projects:olpc-pl-support-team

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:olpc-pl-support-team [2011/04/10 15:53]
petros.polonos
projects:olpc-pl-support-team [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-==== Początkowe założenia projektu ==== 
- 
-http://wiki.laptop.org/go/User:Petros.Polonos#Polish_micro-pilot 
- 
-Ze względu na wzgląd sprawy się trochę zmieniły i obecny stan oraz zamierzenia przedstawiamy poniżej. 
- 
-==== Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011) ==== 
- 
-UWAGA! Target - dzieci w wieku 6-12 lat. 
- 
-=== Ogólny opis konceptu === 
- 
-Po wstępnym przeczesaniu problemu wyszło, że OLPC (czyli hardware + system) w postaci lapków XO z fedorą, prawdopodobnie będzie miał niszowe zastosowanie w Polsce.  
-**Reasoning:** Sprzęt jest fajny, ale nie broni się w porównaniu z dostępnymi netbookami. Zatem może być interesujący tylko dla takich użytkowników, którzy są całkiem cyfrowo wykluczeni - co nie znaczy, że ich w Polsce jest mało. Ostatecznie XO może być atrakcyjny dla dzieci ze środowisk, gdzie nie ma dostępu do urządzeń 'mainstreamowych' - ze względu na biedę lub na poziom patologii. 
- 
-W rzeczywistości, kluczowym elementem systemu jest pakiet [[http://sugarlabs.org/|Sugar]] - środowisko i pakiet aplikacji (Activities) edukacyjnych, wraz z know-how i międzynarodową społecznością dookoła tego. W odróżnieniu od OLPC, jest to projekt całkowicie FLOSS, jadący niejako na grzbiecie OLPC, który jest finansowany fundacyjnie, ale mocno powiązany z producentem XO, który najwyraźniej traktuje to jako długoterminową inwestycję (i słusznie!). 
- 
-W naszych warunkach najsensowniejszym wydaje się potraktowanie Sugara jako głównego elementu, zajmując się sprzętem i systemami operacyjnymi tylko o tyle, o ile będzie to konieczne dla uruchomienia go w heterogenicznym środowisku. 
- 
-Głównym kierunkiem będzie więc zaszczepienie Sugara edukatorom, aby wykorzystali go do tworzenia treści dla polskich uczniów. Najbardziej obiecujące wydają się te obszary edukacji, z których państwo się wycofało (lub nigdy nie było obecne).  
- 
-Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów, dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara. 
- 
-=== Team === 
- 
- 
-=== Zadania == 
- 
-- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę. 
- 
- 
  
projects/olpc-pl-support-team.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)