Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:olpc-pl-support-team [2011/04/10 16:28]
petros.polonos
projects:olpc-pl-support-team [2011/04/10 16:28]
petros.polonos [Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011)]
Line 35: Line 35:
 - Znaleźć jeszcze jednego stakeholdera - z sektora edukacji - żeby wziął na siebie organizowanie roboty merytorycznej. - Znaleźć jeszcze jednego stakeholdera - z sektora edukacji - żeby wziął na siebie organizowanie roboty merytorycznej.
  
-- Latający cyrk Sugara. Mamy dwa XO 1.o, jeden XO 1.5 i mojego Acera AspireOne w roli serwera szkolnego XS. Do tego kilka Sugar on the Stick (trzeba znaleźć z 5 tanich penów na to), plus Sugary na własnych lapropach prezenterów. Do tego trzeba będzie przygotować zestaw prezentacji i zajęć warsztatowych dla rodziców/​nauczycieli/​dzieciaków,​ pokazujący jak fajnie się jest uczyć w tym środowisku.+- Latający cyrk Sugara. Mamy dwa XO 1.0, jeden XO 1.5 i mojego Acera AspireOne w roli serwera szkolnego XS. Do tego kilka Sugar on the Stick (trzeba znaleźć z 5 tanich penów na to), plus Sugary na własnych lapropach prezenterów. Do tego trzeba będzie przygotować zestaw prezentacji i zajęć warsztatowych dla rodziców/​nauczycieli/​dzieciaków,​ pokazujący jak fajnie się jest uczyć w tym środowisku.
  
 - Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki od rządu. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę. - Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki od rządu. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę.
projects/olpc-pl-support-team.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)