Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:olpc-pl-support-team [2011/04/10 16:28]
petros.polonos
projects:olpc-pl-support-team [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-==== Początkowe założenia projektu ==== 
- 
-http://​wiki.laptop.org/​go/​User:​Petros.Polonos#​Polish_micro-pilot 
- 
-Ze względu na wzgląd sprawy się trochę zmieniły i obecny stan oraz zamierzenia przedstawiamy poniżej. 
- 
-==== Sugar / OLPC a sprawa polska (10.04.2011) ==== 
- 
-UWAGA! Target - dzieci w wieku 6-12 lat. 
- 
-=== Ogólny opis konceptu === 
- 
-Po wstępnym przeczesaniu problemu wyszło, że OLPC (czyli hardware + system) w postaci lapków XO z fedorą, prawdopodobnie będzie miał niszowe zastosowanie w Polsce. ​ 
-**Reasoning:​** Sprzęt jest fajny, ale nie broni się w porównaniu z dostępnymi netbookami. Zatem może być interesujący tylko dla takich użytkowników,​ którzy są całkiem cyfrowo wykluczeni - co nie znaczy, że ich w Polsce jest mało. Ostatecznie XO może być atrakcyjny dla dzieci ze środowisk, gdzie nie ma dostępu do urządzeń '​mainstreamowych'​ - ze względu na biedę lub na poziom patologii. 
- 
-W rzeczywistości,​ kluczowym elementem systemu jest pakiet [[http://​sugarlabs.org/​|Sugar]] - środowisko i pakiet aplikacji (Activities) edukacyjnych,​ wraz z know-how i międzynarodową społecznością dookoła tego. W odróżnieniu od OLPC, jest to projekt całkowicie FLOSS, jadący niejako na grzbiecie OLPC, który jest finansowany fundacyjnie,​ ale mocno powiązany z producentem XO, który najwyraźniej traktuje to jako długoterminową inwestycję (i słusznie!). 
- 
-W naszych warunkach najsensowniejszym wydaje się potraktowanie Sugara jako głównego elementu, zajmując się sprzętem i systemami operacyjnymi tylko o tyle, o ile będzie to konieczne dla uruchomienia go w heterogenicznym środowisku. 
- 
-Głównym kierunkiem będzie więc zaszczepienie Sugara edukatorom, aby wykorzystali go do tworzenia treści dla polskich uczniów. Najbardziej obiecujące wydają się te obszary edukacji, z których państwo się wycofało (lub nigdy nie było obecne). ​ 
- 
-Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów,​ dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara. 
- 
-=== Team === 
- 
-[[people:​petros.polonos:​start|Petros]] ciągnie od strony ideologicznej i organizacyjnej. Chief extravert. Będzie głównie likował temat do grup edukacyjnych i ćwiczył skile perswazyjne. 
- 
-[[people:​sergiusz:​start|Serge]] zajarał się portem Sugara na Windows. Jak zda maturę, to go nie będzie można pewnie odciągnąć. Byś może się też da namówić na głęboki support i robienie Sugar-on-the-Stick dla chętnych. 
- 
-[[people:​viroos:​start|Viroos]] się zaraził tematem, jak się rozwinęła warstwa edukacyjna. Dołożył swojego XO i będzie utrzymywał latający cyrk na pułapie. 
- 
- 
-=== Zadania == 
- 
-- Znaleźć jeszcze jednego stakeholdera - z sektora edukacji - żeby wziął na siebie organizowanie roboty merytorycznej. 
- 
-- Latający cyrk Sugara. Mamy dwa XO 1.o, jeden XO 1.5 i mojego Acera AspireOne w roli serwera szkolnego XS. Do tego kilka Sugar on the Stick (trzeba znaleźć z 5 tanich penów na to), plus Sugary na własnych lapropach prezenterów. Do tego trzeba będzie przygotować zestaw prezentacji i zajęć warsztatowych dla rodziców/​nauczycieli/​dzieciaków,​ pokazujący jak fajnie się jest uczyć w tym środowisku. 
- 
-- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki od rządu. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę. 
- 
-- Zebrać grupę wolontariuszy do polonizacji Sugara i zarejestrować to jako oddzielny projekt w Sugarlabs. 
- 
- 
- 
- 
-=== Zgłoszenia udziału === 
-<doodle title="​Mogę się zająć/​pomóc przy" auth="​none"​ adminUsers="​petros.polonos|sergiusz"​ voteType="​multi"​ closed="​false">​ 
-   * Troubleshooting,​ konfiguracja 
-   * Przygotowanie prezentacji/​warsztatów 
-   * Prowadzenie prezentacji/​warsztatów 
-   * Nawiązanie kontaktów z sektorem edukacyjnym 
-   * Fundraising 
-   * Inne (edit below) 
-</​doodle>​ 
  
projects/olpc-pl-support-team.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)