User Tools

Site Tools


projects:olpc-pl-support-team

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projects:olpc-pl-support-team [2011/04/10 15:50] petros.polonosprojects:olpc-pl-support-team [2014/04/02 06:57] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 21: Line 21:
  
 Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów, dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara. Jeśli wypali pomysł z netbookami dla pierwszoklasistów, dostaniemy niejako w prezencie platformę, na której można będzie zasadzić Sugara.
 +
 +=== Team ===
 +
 +[[people:petros.polonos:start|Petros]] ciągnie od strony ideologicznej i organizacyjnej. Chief extravert. Będzie głównie likował temat do grup edukacyjnych i ćwiczył skile perswazyjne.
 +
 +[[people:sergiusz:start|Serge]] zajarał się portem Sugara na Windows. Jak zda maturę, to go nie będzie można pewnie odciągnąć. Byś może się też da namówić na głęboki support i robienie Sugar-on-the-Stick dla chętnych.
 +
 +[[people:viroos:start|Viroos]] się zaraził tematem, jak się rozwinęła warstwa edukacyjna. Dołożył swojego XO i będzie utrzymywał latający cyrk na pułapie.
 +
  
 === Zadania == === Zadania ==
  
-- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę.+- Znaleźć jeszcze jednego stakeholdera - z sektora edukacji - żeby wziął na siebie organizowanie roboty merytorycznej. 
 + 
 +- Latający cyrk Sugara. Mamy dwa XO 1.0, jeden XO 1.5 i mojego Acera AspireOne w roli serwera szkolnego XS. Do tego kilka Sugar on the Stick (trzeba znaleźć z 5 tanich penów na to), plus Sugary na własnych lapropach prezenterów. Do tego trzeba będzie przygotować zestaw prezentacji i zajęć warsztatowych dla rodziców/nauczycieli/dzieciaków, pokazujący jak fajnie się jest uczyć w tym środowisku. 
 + 
 +- Dowiedzieć się, jaki sprzęt będą dostawać dzieciaki od rządu. Trzeba przygotować specjalnie wylizane demo na tę konkretną platformę. 
 + 
 +- Zebrać grupę wolontariuszy do polonizacji Sugara i zarejestrować to jako oddzielny projekt w Sugarlabs. 
  
 +
  
 +=== Zgłoszenia udziału ===
 +<doodle title="Mogę się zająć/pomóc przy" auth="none" adminUsers="petros.polonos|sergiusz" voteType="multi" closed="false">
 +   * Troubleshooting, konfiguracja
 +   * Przygotowanie prezentacji/warsztatów
 +   * Prowadzenie prezentacji/warsztatów
 +   * Nawiązanie kontaktów z sektorem edukacyjnym
 +   * Fundraising
 +   * Inne (edit below)
 +</doodle>
  
projects/olpc-pl-support-team.1302450610.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki