Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:p3ams [2014/02/03 12:06]
phoebe szczegóły projektu
projects:p3ams [2014/02/03 12:08]
phoebe zmiana rozmiaru obrazka
Line 1: Line 1:
 Celem projektu jest wykonanie tego przedmiotu oraz kontrolowanie serwomotorów przez mikrokontrolery i obserwacja co można zrobić w ten sposób. Celem projektu jest wykonanie tego przedmiotu oraz kontrolowanie serwomotorów przez mikrokontrolery i obserwacja co można zrobić w ten sposób.
 +
 +
 +{{:​projects:​2014-01-31_14.35.57_preview_featured.jpg|}}
  
 Z opisu z thingverse: ​ Z opisu z thingverse: ​
projects/p3ams.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)