Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:pechakucha [2011/03/20 17:03]
anwajler [Lesson learned]
projects:pechakucha [2014/04/02 06:57] (current)
Line 113: Line 113:
   * Nie ma czegoś takiego jak dobry mówca lub zły mówca. Jest tylko **wytrenowany** lub **niewytrenowany**.   * Nie ma czegoś takiego jak dobry mówca lub zły mówca. Jest tylko **wytrenowany** lub **niewytrenowany**.
   * Pierwszy slajd na pewno będzie trwał krócej niż myślisz, organizatorzy odpalają go za Ciebie, więc szansa, że wstrzelisz się dokładnie w moment 0:00 jest niewielka. Nie szykuj zatem tam zbyt wiele tekstu.   * Pierwszy slajd na pewno będzie trwał krócej niż myślisz, organizatorzy odpalają go za Ciebie, więc szansa, że wstrzelisz się dokładnie w moment 0:00 jest niewielka. Nie szykuj zatem tam zbyt wiele tekstu.
-  * Warto zrobić ostatni slajd pusty - jako bufor - bez tekstu, tylko z podziękowaniem/​kontaktem. I tak prawdopodobnie prezentacja przeciągnie się odrobinę. ​+  * Warto zrobić ostatni slajd pusty - jako bufor - bez tekstu, tylko z podziękowaniem/​kontaktem. I tak prawdopodobnie prezentacja przeciągnie się odrobinę. 
 + 
 +====== Materiały z imprezy ====== 
 +  * Wideo z prezentacji (html5 only): http://​hackerspace.pl/​~xirdal/​PechaKuchaWaw_Vol6/​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
projects/pechakucha.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)