Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:place-search-2 [2014/08/24 20:00]
enki
projects:place-search-2 [2014/09/24 22:40]
enki
Line 306: Line 306:
  
 Al Al
 +
 +==== Ocena remontu Fungusspejsu wg. Remigiusza ====
 +
 +> Jakkolwiek kibelspace może być wyjściem z problemu, to jednak chciałbym
 +> zobaczyć jakieś uzasadnienie dla pricetaga wyższego niż 20 kilozłotych,​
 +> biorąc pod uwagę, że chcemy założyć oświetlenie (mamy chyba kogoś z
 +> uprawnieniami?​),​ przekuć tynki (mamy ludzi z wolnym czasem) i dać trochę
 +> kanałów wentylacyjnych.
 +
 +Trzeba jeszcze:
 +- zrobić wejście niezależne od mieszkalnych części budynku i placu,
 +- oświetlić światłem naturalnym przynajmniej część wnętrza
 +- zrobić nowe posadzki, bo aktualne są zniszczone pomimo rzekomych napraw 10
 +lat temu
 +
 +To pierwsze jest o tyle trudne, że jedyne "​wolne"​ podejście jest od działki za
 +płotem, gdzie, niestety, teren się podnosi o 105cm ponad poziom placu. Do tego
 +dochodzi 45cm grubości nawierzchni placu i stropu oraz, ZTCP, 262cm od stropu
 +do podłogi. W sumie 412cm do pokonania schodami. Tuż obok kolektora
 +kanalizacyjnego (który jest wyżej niż podłoga piwnicy!), na odcinku
 +teoretycznie 19m, w praktyce może 8m bo po obu stronach rosną drzewa których
 +wycięcie oczywiście absolutnie nie wchodzi w grę, a system korzeniowy sięga na
 +środek tego pasa ziemi (to mogłoby spowodować,​ że w ogóle tam się kopać nie
 +da, ale nie wiem nawet jak wyglądają w tej kwestii przepisy).
 +
 +Wykop na 4m z koniecznością obudowania (nie da się skarpować, bo ulica i
 +kolektor), strome schody, prawie brak miejsca na spoczniki, konieczność
 +postawienia potężnego muru oporowego, potencjalne problemy z odprowadzeniem
 +deszczówki. Dziękuję, postoję.
 +
 +Ewentualnie można próbować z zejściem najpierw na jakoś wygrodzony pasek placu
 +i przebudować istniejące wejście, ale to jest bezpośrednia ingerencja w dość
 +nową nawierzchnię,​ z ryzykiem uszkodzenia hydroizolacji i niewiele mniejszymi
 +problemami technicznymi podczas wykonania nowych schodów.. W dodatku,
 +przejście byłoby bezpośrednio pod czyimś oknem, to nie skończyłoby się dobrze.
 +Nie wspominam już o ingerencji w płot który jest cennym zabytkiem pod ochroną
 +konserwy na równi z samym placem i tak dalej.
 +
 +Dalej, doprowadzenie światła naturalnego. Albo doświetlacze boczne zza płotu,
 +ale to znowu dziury na 2,5 metra w bardzo niewielkiej przestrzeni przecinanej
 +korzeniami drzew, ewentualnie świetliki w stropie. Ale te musiałyby być nośne,
 +a strop to lana płyta betonowa zbrojona siatką 20x20cm. Dziurawienie tego to
 +robota którą trzeba poprzedzić obliczeniami,​ projektami i pieczątkami pod
 +projektem i zgodą konserwy. Bardzo ewentualnie,​ doświetlacze boczne
 +zainstalowane w szybach na środku (w sensie ten szyb, nie ta szyba) i
 +stykające się ze ścianami piwnicy skierowanymi do wewnątrz placu. To wszystko
 +dotyka tematu naruszenia oryginalnej hydroizolacji,​ dostosowania położeń
 +świetlików do wzoru kostki na placu (co się z kolei nijak nie spasowuje z
 +układem pomieszczeń pod spodem) i czego tam jeszcze.
 +
 +A posadzki to po prostu 10k samo w sobie.
 +
 +Nie. Serio. Wydawało mi się że to wykonalne, ale po spędzeniu kilku godzin nad
 +planami konstrukcyjnymi i kolejnych kilku łażąc tam z metrówką i zeszytem
 +stwierdzam, że nie. To nie jest projekt który chcemy robić jako HS.
 +
  
  
projects/place-search-2.txt · Last modified: 2014/12/15 13:16 by enki